فصل اول: خاطرات حجت الاسلام حسن حسن زاده کاشمری

خاطرات حجت الاسلام حسن حسن زاده کاشمری

  فصل اول

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏خاطرات‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حجت الاسلام حسن حسن زاده کاشمری

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابدهه پنجاهصفحه 7

کتابدهه پنجاهصفحه 8

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حسن حسن‌زاده کاشمری متولد 1326 در کاشمر است. او در سنین  جوانی تحصیلات حوزوی خود را آغاز و تا مقطع خارج فقه و اصول  ادامه داد.

حسن‌زاده همزمان به صف مبارزین علیه رژیم طاغوت پیوست و در  کشاکش مبارزه چند بار توسط ساواک دستگیر، زندانی و شکنجه شد.  وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی مردم زادگاهش به نمایندگی  دوره اول مجلس شورای اسلامی برگزیده شد.


کتابدهه پنجاهصفحه 9

کتابدهه پنجاهصفحه 10