فصل دوم: خاطرات حجت الاسلام علی خاتمی

تحصیل در حوزه علمیه

‏سال 43 وارد حوزه علمیه قم شدم و در مدرسه «منتظریه حقانی» که ‏‎ ‎‏با مدیریت آیت‌الله دکتر بهشتی اداره می‌شد و علوم قدیم و جدید، با هم ‏‎ ‎‏تدریس می‌شد، تحصیل را شروع کردم‌. ‏


کتابدهه پنجاهصفحه 57
‏آیت‌الله دکتر محمد مفتح‌، آیت‌الله مشکینی‌، آیت‌الله جنتی‌، آیت‌الله ‏‎ ‎‏علی جزایری‌، آیت‌الله خزعلی و آیت‌الله محمدی گیلانی‌، شاگرد‌‌های ‏‎ ‎‏برجسته مدرسه بودند. ‏

‏من چون زمینه قبلی و سری پرشور داشتم‌، از همان روز اول وارد ‏‎ ‎‏مسائل مبارزاتی شدم و با طلاب زبده‌ای مثل محمد منتظری‌، دعایی و ‏‎ ‎‏رحیمیان آشنا شدم. به دنبال این آشنایی مبارزه را آغاز کردم و آن موقع ‏‎ ‎‏توزیع اعلامیه علما و امام و پخش توضیح المسائل آن حضرت، محور ‏‎ ‎‏این مبارزه بود. ‏

 

کتابدهه پنجاهصفحه 58