فصل دوم: خاطرات حجت الاسلام علی خاتمی

اقبال عمومی اصفهانی ها نسبت به مرجعیت امام

‏اقبال اصفهانی‌‌ها نسبت به مرجعیت امام زیاد بود و تبلیغ علما در این بین ‏‎ ‎‏خیلی تأثیر داشت ولی در تبریز، کمتر اقبالی دیده شد چون آقای ‏‎ ‎‏شریعتمداری هم مطرح بود. ‏

 

کتابدهه پنجاهصفحه 64