فصل دوم: خاطرات حجت الاسلام علی خاتمی

سپیده سحر

‏یک روز متوجه شدم که از بغل سلول ما صدای خانم می‌آید وقتی گوش ‏‎ ‎‏دادم متوجه شدم که خانم سیمین صالح همسر دکتر ایرج قهرمانی است. ‏‎ ‎‏او در زندان وضع حمل کرد و بچه‌اش را از بیمارستان به زندان آوردند. ‏‎ ‎‏اسمش را گذاشت «سپیده سحر». ‏

 

کتابدهه پنجاهصفحه 76