فصل دوم: خاطرات حجت الاسلام علی خاتمی

ورود به قم

‏پس از اقامت در آران و اتمام سخنرانی‌ها به قم آمدم و به منزل برادر ‏‎ ‎‏امام، آیت‌الله پسندیده رفتم‌. آن زمان آشیخ صادق آل اسحاق گفت که ‏‎ ‎‏آیت‌الله بنی‌فضل از دفتر امام دنبال یک نفر است تا برای کمک به آقای ‏‎ ‎‏قاضی طباطبایی به تبریز بفرستد و برای این کار مرا در نظر گرفته بودند. ‏‎ ‎‏من هم قبول کردم و به تبریز رفتم.‏

 

کتابدهه پنجاهصفحه 92