فصل سوم: خاطرات حجت الاسلام محمدکاظم شکری

تأثیرات زندان

‏طبیعی‌ترین تأثیری که زندان روی من داشت این بود که با گروه‌های ‏‎ ‎‏مبارز و سیاسی مختلفی آشنا شدم و با دید جدیدتر و پخته‌تری مسائل را ‏‎ ‎‏دیدم‌. گروه‌های چپ مثل مائوئیسم‌، استالینیسم‌، توده‌ای‌ها، فدائیان‌ و ‏‎ ‎‏چریک‌های روستایی را شناختم‌. ‏

‏گروه‌های مذهبی اعم از حزب ملل اسلامی‌، حزب الله، نهضت‌ ‏‎ ‎‏آزادی‌، مجاهدین خلق را هم شناختم‌. ‏

 

کتابدهه پنجاهصفحه 116