فصل سوم: خاطرات حجت الاسلام محمدکاظم شکری

فتح کلانتری های قم

‏در پیروزی انقلاب عموما کلانتری‌های قم با مسالمت فتح شد و غارت ‏‎ ‎‏اسلحه‌‌ها را نداشتیم و کمتر کسی در روز‌های آخر کشته شد. ‏


کتابدهه پنجاهصفحه 147
‏سازمان‌دهی حرکت‌‌های مردمی توسط شاگردان امام مثل آقایان ‏‎ ‎‏محمدعلی گرامی‌، محمدی گیلانی‌، احمد جنتی‌، محمدعلی قدوسی‌، ‏‎ ‎‏ابوالقاسم خزعلی‌، محمد یزدی‌، موحدی قمی‌، محمدعلی شرعی و ‏‎ ‎‏صادق خلخالی انجام می‌گرفت‌. ‏

 

کتابدهه پنجاهصفحه 148