علی علیدوست قزوینی

‏ ‏

علی علیدوست قزوینی[1]

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 9

  • )) علی علیدوست قزوینی متولد 1340 تاکستان که در تاریخ 2 / 7 / 59 در منطقه قصرشیرین به اسارت درآمد. وی در تاریخ 26 / 5 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.