کمال فتاحی

کمال فتاحی[1]

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 47

  • )) کمال فتاحی متولد 1338 شهرکرد که در تاریخ 3 / 8 / 59 در جاده ماهشهر به اسارت درآمد. وی در تاریخ 29 / 5 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.