علی سرداری

‏ ‏

علی سرداری[1]

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 55

  • )) علی سرداری متولد 1341 زنجان که در تاریخ 2 / 6 / 60 در منطقه گیلانغرب به اسارت درآمد. وی در تاریخ 26 / 5 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.