غلامعباس عرفانی

شما اسیرید یا ما؟

‏یک بار معاون وزیر اطلاعات عراق، که سردبیر روزنامه ‏‏القادسیه‏‏ هم بود، به اردوگاه ما‏‎ ‎‏آمد. او برای ما صحبت کرد و در لابه لای سخنانش گفت: خمینی کشور شما را ویران‏

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 65
‏کرده است و از این دست حرفها. پس از تمام شدن صحبتهای او یکی از بچه ها گفت:‏‎ ‎‏صلوات بفرستید. بچه ها صلوات بسیار بلندی فرستادند که علاوه بر صلوات معروف،‏‎ ‎‏اضافاتی هم داشت که بچه ها آن را به طور کامل می گفتند: «اللهم صلی علی محمد و آل‏‎ ‎‏محمد و ایّد امام الخمینی و انصر جیوش المسلمین و بشر الصابرین».‏

‏معاون وزیر اطلاعات عراق خیلی ناراحت شد و از آسایشگاه بیرون آمد و گفت: ما‏‎ ‎‏نمی دانیم ما اسیر شما هستیم یا شما اسیر ما؟! خلاصه، مقاومت بچه ها آنان را بیچاره‏‎ ‎‏کرده بود.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 66