سید محمدحسین موسوی

جویندگان رادیو!

‏یادم هست دوستان تلاش زیادی برای به دست آوردن رادیو می کردند. برای نمونه، یکی‏‎ ‎‏از دوستان ما به نام علی نجفی که الآن از دنیا رفته، برای به دست آوردن رادیو خیلی‏‎ ‎‏تلاش کرد و بسیار هم شکنجه شد؛ اما دست بردار نبود تا اینکه بالاخره رادیویی به‏‎ ‎‏دست آورد که برای گرفتن پیامها و سخنرانیهای امام از آن استفاده می شد؛ چون پیام امام‏‎ ‎‏در حفظ و تقویت روحیه بچه ها خیلی مفید بود.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 72