غلامرضا مظلومی

غلامرضا مظلومی[1]

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 93

  • )) غلامرضا مظلومی متولد 1341 تهران که در تاریخ 24 / 2 / 61 در منطقه پاسگاه سه راهی جفیر به اسارت درآمد. وی در تاریخ  29 / 5 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.