غلامرضا مظلومی

عکس امام در دست مردم

‏زمانی که ما را به کربلا برده بودند، دیدم در میان جمعیت، دو خانم کنار هم ایستاده اند که‏‎ ‎‏به صورت هماهنگ کنار می روند و با کنار رفتن آنها، عکس بزرگی از امام که در دست‏‎ ‎‏خانم دیگری بود ظاهر می شود. آنها چندین بار این حرکت را انجام دادند و با این کار به‏‎ ‎‏ما گفتند که ما هم مثل شماییم و طرفدار امام هستیم.‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 97