حسین مولایی راد

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حسین مولایی راد[1]

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 143

  • )) حسین مولایی راد متولد 1347 رزن همدان که در تاریخ 15 / 5 / 61 در منطقه قصر شیرین به اسارت درآمد. وی در تاریخ 26 / 5 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.