علی قاسمی مقدم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

علی قاسمی مقدم[1]

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 165

  • )) علی قاسمی مقدم متولد 1344 قم که در تاریخ 20 / 2 / 61 در منطقه شلمچه به اسارت درآمد. وی در تاریخ 29 / 5 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.