محمدمراد حمزه ای

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

محمدمراد حمزه ای[1]

‏ ‏

‎ ‎

کتابرنج غربت؛ داغ حسرتصفحه 195

  • )) محمدمراد حمزه ای متولد 1341 کرمانشاه که در تاریخ 10 / 12 / 64 در منطقه سلیمانیه به اسارت درآمد. وی در تاریخ 2 / 6 / 69 آزاد و به ایران بازگشت.