اسناد و تصاویر

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

 

 

 

 

اسناد و تصاویر

کتابشیخ شریفصفحه 215


کتابشیخ شریفصفحه 216
01

‏شناسنامه شهید در بنیاد شهید استان لرستان‏


کتابشیخ شریفصفحه 217
02

‏ ‏

‏گزارش ساواک درباره فعالیتهای شریف قنوتی «از طرفداران خمینی»‏


کتابشیخ شریفصفحه 218
03

‎ ‎

‏نامه معتمدان اردکان فارس به آیت‌الله گلپایگانی درباره تهیه منزل مسکونی برای شریف قنوتی‏

‏سند شماره 1‏


کتابشیخ شریفصفحه 219
04

‏ ‏

‏جوابیه آیت‌الله گلپایگانی به نامه اهالی و معتمدان اردکان فارس‏

‏سند شماره 2‏

‎ ‎


کتابشیخ شریفصفحه 220
05

‎ ‎

‏نامه امام خمینی به حجت‌الاسلام شریف قنوتی‏

‏سند شماره 3‏

‎ ‎


کتابشیخ شریفصفحه 221

‎ ‎

‎ ‎

356-1

‎ ‎

‎ ‎

‏سند شماره 4‏

‏ ‏


کتابشیخ شریفصفحه 222
07-08

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏1ـ نامه آیت‌الله گلپایگانی به شریف قنوتی درباره دریافت وجوه ارسالی‏

‏2ـ نامه سید مهدی گلپایگانی به شریف قنوتی‏

‏ ‏


کتابشیخ شریفصفحه 223
09

‎ ‎

‎ ‎

‏گزارش ساواک درباره فعالیتهای مضره روحانی افراطی طرفدار خمینی‏

‏سند شماره 5‏


کتابشیخ شریفصفحه 224
011

‎ ‎

‎ ‎

‏نامه جوابیه آیت‌الله گلپایگانی به شریف قنوتی جهت هجرت از اردکان فارس‏

‏(سپیدان ) در 27 ذی الحجه 1398 ق / 7 آذر 1357‏


کتابشیخ شریفصفحه 225
012

‎ ‎

‏نامه آیت‌الله گلپایگانی به شریف قنوتی درباره ساخت مهدیه‏

‏سند شماره 6‏

‎ ‎


کتابشیخ شریفصفحه 226
013

‏آخرین وجه ارسالی شریف قنوتی‏

‏نامه آیت‌الله گلپایگانی به شریف قنوتی درباره ساخت مهدیه‏

‏سند شماره 6‏


کتابشیخ شریفصفحه 227
014

‏ ‏

‏نامه آیت‌الله گلپایگانی به شریف قنوتی درباره شهریه طلاب‏

‎ ‎

‏ ‏


کتابشیخ شریفصفحه 228
0004

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏نامه شریف قنوتی به اهالی دیگان در خصوص معرفی یک مبلغ‏

‏سند شماره 7‏

‏ ‏


کتابشیخ شریفصفحه 229
0003

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‏دستور ادامه بازداشت شریف قنوتی به اتهام «تحریک مردم»‏

‏ ‏


کتابشیخ شریفصفحه 230
017

‎ ‎

‏نامه به شریف قنوتی در مورد تلاش جهت آزادی وی و دوستانش از زندان اهواز‏


کتابشیخ شریفصفحه 231
005

‏ ‏

‏دستور آزادی شریف قنوتی از زندان‏


کتابشیخ شریفصفحه 232
019

‎ ‎

019-1‎ ‎‎ ‎‏گزارش آزادی شریف قنوتی از زندان‏


کتابشیخ شریفصفحه 233
020

‎ ‎

‏نامه اهالی و معتمدان اردکان به شریف قنوتی برای عزیمت دوباره به آن شهر‏

‏سند شماره 8‏


کتابشیخ شریفصفحه 234
021

‏ ‏

‏نامه تبریک پیروزی انقلاب اسلامی از سوی شریف قنوتی به‏

‏آیت‌الله ملک حسینی‏


کتابشیخ شریفصفحه 235
022

‎ ‎

‎ ‎

‏نامه دایره تبلیغات امام به شریف قنوتی درباره معرفی مبلغ‏

‏سند شماره 9‏

‎ ‎


کتابشیخ شریفصفحه 236
023

‎ ‎

‏اعتبارنامه نمایندگی شورای شهر‏


کتابشیخ شریفصفحه 237
043

‎ ‎

‏برگی از دفتر یادداشت شهید قنوتی مربوط به راهپیمایی در بهمن 1358‏

‎ ‎


کتابشیخ شریفصفحه 238
0002

‎ ‎

‏ ‏

‏نامه شریف قنوتی به آیت‌الله ربانی شیرازی‏

‏سند شماره 10‏


کتابشیخ شریفصفحه 239
0001

‏ ‏

‎ ‎

‏جوابیه نامه شریف قنوتی توسط آیت‌الله ربانی شیرازی‏

‏سند شماره 11‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎


کتابشیخ شریفصفحه 240
026

‏نامه فرماندار سپیدان، هوشنگ اردلان، به شریف قنوتی‏

‏سند شماره 12‏


کتابشیخ شریفصفحه 241
027

‎ ‎

‏حکم دادسرای انقلاب اسلامی بروجرد به شریف قنوتی درباره جمع‌آوری کمکهای مردمی به جبهه‌ها‏

‏سند شماره 13‏


کتابشیخ شریفصفحه 242
028

‏ ‏

‏آخرین نامه شیخ شریف به خانواده‏

‏سند شماره 14‏


کتابشیخ شریفصفحه 243
028-029

‎ ‎

‏1ـ دستور به تأمین امنیت سر پل آبادان ـ خرمشهر‏

‏2ـ دستور واگذاری دو وانت به شریف قنوتی به منظور حمل پیکر شهدا‏

‏ ‏

‎ ‎


کتابشیخ شریفصفحه 244
003

‏ ‏

‏انتقال پیکر مطهر شیخ شریف به پشت جبهه و همکاری نهادها‏


کتابشیخ شریفصفحه 245
004

‏ ‏

‏انعکاس ایثار و فداکاریهای شیخ در خرمشهر‏


کتابشیخ شریفصفحه 246
032

‎ ‎

‏انعکاس جانفشانی‌ها و از خودگذشتگی‌های شیخ شریف در خرمشهر‏

‎ ‎

‎ ‎


کتابشیخ شریفصفحه 247
034

‎ ‎

‏وصیتنامه شهید محمدحسن قنوتی به زبان عربی‏


کتابشیخ شریفصفحه 248
035


کتابشیخ شریفصفحه 249
036

‏ترجمه وصیتنامه عربی شریف قنوتی به دست خط خودش‏

‏در شعبان 1396 ق / مرداد 1355‏


کتابشیخ شریفصفحه 250
037

‎ ‎

‏نامه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم درباره تحصیلات شریف قنوتی‏

‏ ‏


کتابشیخ شریفصفحه 251
038

‎ ‎

‏گواهی تأسیس ستادهای کمک‌رسانی به جنگ و امدادرسانی به جنگ‌زدگان توسط شریف قنوتی‏


کتابشیخ شریفصفحه 252
039

‎ ‎

‏گواهی دادستان عمومی و انقلاب لرستان درباره نمایندگی دادگاه انقلاب اسلامی شریف قنوتی‏


کتابشیخ شریفصفحه 253
99

‏نامه‌ای از دفتر امام‏


کتابشیخ شریفصفحه 254
042


کتابشیخ شریفصفحه 255
040

‏ ‏

‏مناجات شریف قنوتی که با دستخط خودش در صفحه اول کتاب تفسیر نمونه نوشته است‏


کتابشیخ شریفصفحه 256
044

‎ ‎

‏برگی از سروده شهید قنوتی از دست‌نوشته‌های ایشان‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‎ ‎


کتابشیخ شریفصفحه 257
014

‏حجت‌الاسلام والمسلمین ‏‏علامه شیخ محمد مظاهراسدی غروی بهبهانی، نماینده مراجع وقت در هندیجان و سپس اروندکنار (قصبه)‏


کتابشیخ شریفصفحه 258
Ghonoti

‎ ‎

‏حاج شیخ عبدالستار اسلامی‏


کتابشیخ شریفصفحه 259
38‎ ‎

‏شیخ محمود پدر شیخ شریف‏


کتابشیخ شریفصفحه 260
مادر شهید

‏ ‏

‏حاجیه خانم مکیه عبداللهی مادر‏‏ ‏‏شهید شریف قنوتی که بعد از شهادت فرزند کم‌کم بینائی خود را از دست داد‏

‏ ‏


کتابشیخ شریفصفحه 261
6شیخ محمد حکمتی

‏ ‏

‏مرحوم شیخ محمدحکمتی پدرخانم شهید شریف قنوتی‏


کتابشیخ شریفصفحه 262
Gonoti (23)

‏دوره نوجوانی‏

042

‏شریف قنوتی دردوران تحصیل درحوزه علمیه آبادان‏

‏ ‏

045

‏دوران تحصیل درحوزه علمیه امام صادق(ع) (نوربخش) بروجرد‏


کتابشیخ شریفصفحه 263
024

‏در آبادان 11رجب سال1376 ﻫ . ق‏

‎ ‎

022

‏13شوال 1379ﻫ . ق‏

‎ ‎

025

‏ربیع‌الاول سال1381 ﻫ . ق در شیراز‏


کتابشیخ شریفصفحه 264
Gonoti (22)

‏ایام تحصیل در حوزه‏


کتابشیخ شریفصفحه 265
021

‏ ‏

‏تشریف‌فرمایی حضرت آیت‌الله بهبهانی در بروجرد در منزل آقای قدسی‏

‏عصر روز  23 صفر سال 1377 ﻫ . ق از راست به چپ جناب اقای مجتهدزاده ـ آقای صادقی ـ آقای قدسی ـ آقای شریف قنوتی ـ آقای حسینی ـ‏

‏آقای شهریاری‏


کتابشیخ شریفصفحه 266
013

‏ ‏

‏در بروجرد‏


کتابشیخ شریفصفحه 267
Scan10563

‏حرکت شریف قنوتی از سپیدان به قم با تعدادی از یارانش به سبک فداییان اسلام در سال1343بعد از دستگیری امام خمینی به حمایت از آن بزرگوار‏


کتابشیخ شریفصفحه 268
Gonoti (8)

‏ ‏

‏مشهد مقدس‏


کتابشیخ شریفصفحه 269
2شیخ شریف

‏شریف قنوتی‏‏ و محمد‏‏ ‏‏محسن در مشهد مقدس در سال 1342‏‏ ﻫ . ‏‏ش‏


کتابشیخ شریفصفحه 270
004

‏ ‏

‏شریف قنوتی و محمدمحسن و محمدسعید حدود سال1343 ﻫ . ش‏


کتابشیخ شریفصفحه 271
Gonoti (158)

‏ ‏

‏حسن حکمتی برادر خانم و محمدحسن و محمدسعید‏


کتابشیخ شریفصفحه 272
Scan10568

‏ ‏

‏گلدسته زیبای مسجد ولی عصر‏‏(ع‏‏ج) در سپیدان که طرح و نقشه آن توسط شریف قنوتی انجام شده و خود آن بزرگوار در آنجا مانند کارگر کار می‌کرد‏

‏ ‏


کتابشیخ شریفصفحه 273
Gonoti (38)

‏ ‏

‏مهدیه اردکان فارس‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابشیخ شریفصفحه 274
اروند4

‏ ‏

‏شریف قنوتی ـ پدرش شیخ محمود ـ زایرحسین عبداللهی دائی ایشان و فرزندش محمدمسعود‏


کتابشیخ شریفصفحه 275
005

‏ ‏

‏شریف قنوتی و فاطمة‌السعیده و محمدسعید و‏

‏محمدمسعود ‏‏فرزندانش‏‏ حدودسال1346 ﻫ . ش‏


کتابشیخ شریفصفحه 276
1429659KAKA001-014

‏شریف قنوتی در اروند کنار شط خلیج فارس حدود سالهای 1352 ﻫ . ش‏


کتابشیخ شریفصفحه 277
Gonoti (70)

‏ ‏

‏با آیت‌الله پسندیده‏

‏ ‏


کتابشیخ شریفصفحه 278
11گلزارشهداء ابادان

‏ ‏

‏گلزار شهدای آبادان. مادر و خواهران، شوهرخواهر و محمدعلی یکی از فرزندان شهید شریف قنوتی‏


کتابشیخ شریفصفحه 279
Gonoti (2)

‏و شیخ سرانجام اینگونه به آرزوی دیرینه‌اش، شهادت، رسید‏


کتابشیخ شریفصفحه 280
Gonoti (197)

‏سنگ مزار شیخ شریف‏


کتابشیخ شریفصفحه 281


کتابشیخ شریفصفحه 282

‎ ‎

‎ ‎

کتابشیخ شریفصفحه 283