فصل اول ویژگیهای فردی

از هفتم تا سیزدهم محرم، در کربلا

‏حضرت امام تمام زیارتهای مخصوصه ای که در کربلا وارد بود، می خواندند: زیارت‏‎ ‎‏عاشورا، اربعین، عرفه، اول رجب، نیمه رجب، نیمه شعبان و ... هیچ یک از این دعاها از‏‎ ‎‏امام ترک نمی شد. از نجف تا کربلا حدوداً سه فرسخ راه است، حضرت امام از روز هفتم‏‎ ‎‏تا سیزدهم محرم در کربلا می ماندند و همه اعمال وارده را انجام می دادند، و عصر روز‏‎ ‎‏سیزدهم از کربلا به نجف باز می گشتند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 14

  • )) آیت الله سید عباس خاتم یزدی؛ واحد خاطرات.