فصل اول ویژگیهای فردی

اقبال و ادبار همه‌ی مردم، برای او یکسان بود

‏امام هیچ گونه وابستگی به افراد و اطرافیان خود نداشتند، و ما این مطلب را به خوبی‏‎ ‎‏درک کرده بودیم که اگر همه ی دنیا در کنار امام جمع شوند، هیچ تأثیری در روح امام از‏‎ ‎‏حیث وابستگی نخواهد داشت، و اگر همه آنها نیز روی برگردانند امام چون وظیفه شان را‏‎ ‎‏انجام می دادند، نگران نخواهند شد، مگر آنکه احساس کنند که مردم به راه ناصواب‏‎ ‎‏می روند که اینجا نگرانی نه از جهت قطع ارتباط آنان با امام است، بلکه از جنبه‏‎ ‎‏خیرخواهی در سرنوشت امت اسلام است.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 19

  • )) حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی انصاری؛ ویژگیهایی از زندگی امام خمینی؛ ص 81.