فصل اول ویژگیهای فردی

دنیایی از آرامش

‏یک نویسنده مسیحی که در ابتدای انقلاب به ایران آمده بود بعد از آنکه به کشورش‏‎ ‎‏مراجعت می کند در آنجا می گوید: خیلی چیزهای انقلاب ایران مرا جذب کرد؛ ولی‏‎ ‎‏مهمتر از هر چیز خاطره من از امام و رهبر انقلاب بود، من با آنکه خیلی از شخصیتها و‏‎ ‎‏سیاستمداران جهانی را دیده ام؛ ولی تا به حال کسی را به اندازه رهبر انقلاب ایران‏‎ ‎‏اینگونه صمیمی و مطمئن و آرام ندیده ام، و من در حسینیه جماران او را دیدم که در عین‏

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 74
‏حال که مردی انقلابی و خستگی ناپذیر است؛ ولی گویا دنیایی از آرامش و اطمینان او را‏‎ ‎‏همراهی می کند.‏‎[1]‎

‏ ‏

-p75

‏ ‏

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 75

  • )) حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی انصاری؛ ویژگیهایی از زندگی امام خمینی؛ ص 126.