فصل اول ویژگیهای فردی

آن یکی را خاموش کن

‏روزی خدمت حضرت امام بودم، فرمودند: ‏این چراغ را روشن کن، آن یکی را که روشن‎ ‎است خاموش کن. ‏چون می خواستند مطالعه کنند، لازم بود چراغ پرنورتر روشن شود و‏‎ ‎‏در این صورت روشن ماندن چراغ کم نور ضرورت نداشت و از دید امام اسراف و اتلاف‏‎ ‎‏نعمتهای الهی بود که آن بزرگوار به شدت از آن پرهیز داشتند و حتی برای یک لحظه‏‎ ‎‏روشن بودن اضافی چراغی را هم تحمل نمی کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 130

  • )) حجت الاسلام مسیح بروجردی؛ آیینه حسن؛ ص65.