فصل اول ویژگیهای فردی

لامپ اضافی، خاموش

‏در اتاق حضرت امام یک مهتابی یا یک لامپ صد ولتی روشن بود چون این نور هنگام‏‎ ‎‏مطالعه یا نوشتن، کافی نبود؛ لذا یک لامپ دیگر را روشن می کردند مکرراً دیده ام که‏‎ ‎‏معظم له از اتاقشان به طرف اندرون رفته اند؛ ولی چند لحظه بعد از میان راه، برگشته‏‎ ‎‏لامپ مهتابی را خاموش کردند و مجدداً به طرف اندرونی رفته اند با آنکه در آن موارد‏‎ ‎‏معمولاً بیش از چند دقیقه در اندرون نمی ماندند و دوباره به همین اتاق برمی گشتند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 126

  • )) حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان؛ پاسدار اسلام؛ ش 39 (اسفند 1362).