فصل اول ویژگیهای فردی

اغتنام فرصت

‏به یاد دارم روزی عده ای از طلاب سر درس غایب بودند، لذا امام بدون آنکه درس‏‎ ‎‏همیشگی را ادامه دهند، درس اخلاق گفتند، ایشان فرمودند: ‏من این مطلب را از استادم‎ ‎مرحوم شاه آبادی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ نقل می کنم و ایشان از پدر بزرگوارش که از‎ ‎شاگردان مرحوم صاحب جواهر بودند، نقل می نمود که شاه آبادی بزرگ می فرمود:

‏     صاحب جواهر دارای پسری بود که از فضلای بنام حوزه علمیه نجف به شمار می رفت،‏‎ ‎‏تصادفاً در زمان حیات پدر فوت می کند، در روز تشییع با اینکه هاله ای از غم و اندوه‏‎ ‎‏سرتاسر نجف را فراگرفته بود؛ ولی با این حال صاحب جواهر که خود صاحب عزا بود از‏‎ ‎‏فرصت کوتاه استفاده کرد و تا جمع شدن علما و طلاب حوزه و اهالی نجف برای تشییع‏‎ ‎‏جنازه، نصف صفحه ای از کتاب جواهر را به رشته تحریر در آورد.‏‏ امام پس از ذکر این‏‎ ‎‏قضیه، ضمن اینکه ما را به حداکثر استفاده از وقت و رعایت نظم در همه امور از جمله‏‎ ‎‏حضور در درس نصیحت فرمودند، دقیقاً چنین گفتند:‏ من که به شما نمی گویم به درسم‎ ‎بیایید، حالا که شما بنا دارید در درسم شرکت کنید، لااقل به بنای خودتان عمل کنید.‏ آری،‏‎ ‎‏ایشان هرگز کسی را برای شرکت در درسشان، آمدن به نماز جماعتشان، حضور در‏

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 132
‏بیرونی منزلشان، نشر رساله شان، بوسیدن دستشان، مدح و ثناگویی شان، زیاد کردن‏‎ ‎‏مقلدینشان و سایر مسائل شخصی، دعوت نکردند. باید هم چنین باشد چه ایشان‏‎ ‎‏مخلص بودند و این ویژگی مخلصان است که فقط خدا را می بینند و کارها را برای او‏‎ ‎‏انجام می دهند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 133

  • )) حجت الاسلام والمسلمین مجتبی رودباری؛ صحیفه دل؛ ص70.