فصل اول ویژگیهای فردی

وفای به عهد

‏ ‏

و خدا می فرماید شما به عهدتان وفا کنید، من هم به عهدم وفا می کنم؛ ما عهدمان این است که خدمتگزار اسلام و این کشور و این مردم بیچاره ای که هستند، خدمتگزار اینها باشیم.[1]

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 145

  • )) صحیفه امام؛ ج 17، ص 387.