فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی

رسیدگی به شکایت یک مجروح جنگی

‏یک روز در قم، امام زیر یک قسمتی از یک روزنامه نوشته بودند که شما فوراً راجع به‏‎ ‎‏این شخص تحقیق کنید، و به کارش رسیدگی شود. در آن روزنامه نوشته شده بود که‏‎ ‎‏مجروحی از بی توجهی مسئولان شکایت کرده و خواستار کمک شده بود، امام دستور‏

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 178
‏اکید دادند و ما همه بسیج شدیم، و به قول یکی از دوستان اگر می بایست سیم تلفن و یا‏‎ ‎‏موج در هوا بشویم، ناچار بودیم به سرعت این شخص را پیدا کنیم.‏‎[1]‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابپرتوی از خورشیدصفحه 179

‎ ‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 180

  • )) حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی انصاری؛ ویژگیهایی از زندگی امام خمینی؛ ص38.