فصل سوم: ویژگیهای عبادی

زلال معنویت در سادگی نماز امام

‏در سالهای اولیه اقامت در نجف اشرف که در منزل و یا در مدرسه آیت الله بروجردی‏‎ ‎‏اقامه نماز جماعت می فرمودند، من همواره در پشت سر ایشان می ایستادم و اگر در صف‏‎ ‎‏اول هم بودم، معمولاً نزدیک به محل سجاده بودم. درک و احساس حالت حضور قلب‏‎ ‎‏امام در نماز جالب و آموزنده بود.‏

‏     امام در برگزاری نماز بسیار ساده و بدون تکلّف بودند، به طوری که شاید برای افراد‏‎ ‎‏عادی و عامی هیچ امر جالب توجهی نداشت؛ ولی برای خواص، این نوع سادگی نیز‏‎ ‎‏حاکی از عمق عرفان و خلوص و صفای عبودیت امام بود.‏‎[1]‎

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 216

  • )) حجت الاسلام عمید زنجانی؛ صحیفه دل؛ ص103.