فصل سوم: ویژگیهای عبادی

اهتمام به نوافل

‏در ماه مبارک رمضان همانند سایر ماهها، نماز ظهر و عصر را با امام در مسجد شیخ انصاری‏‎ ‎‏واقع در بازار حویش نجف، به جای می آوردم؛ ولی نماز مغرب و عشا را با حضرت آیت الله ‏‎ ‎‏العظمی آقای سید عبدالعلی سبزواری می خواندم؛ زیرا حضرت امام در روزهای گرم‏‎ ‎‏تابستان، حتی در ایام ماه مبارک رمضان با آن کهولت سن، مقید به انجام نافله های مغرب و‏‎ ‎‏عشا بودند، در حالی که ما با آنکه جوان بودیم و تاب مقاومت بیشتری داشتیم، مایل بودیم‏‎ ‎‏هرچه زودتر نماز مغرب و عشا را بدون نافله به اتمام برسانیم و به افطار برسیم.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 218

  • )) حجت الاسلام والمسلمین مجتبی رودباری؛ صحیفه دل؛ ص72.