فصل سوم: ویژگیهای عبادی

حتی یک شب

‏آنهایی که با حضرت امام هم دوره و یا هم حجره بودند، می گفتند که: ما یاد نداریم در‏‎ ‎‏طول زمانی که با ایشان هم حجره بودیم حتی یک شب نماز شب ایشان ترک شده باشد.‏‎ ‎‏حتی نقل می کردند که وقتی برای نماز شب بلند می شدند رعایت حال بقیه را آنچنان‏‎ ‎‏می کردند که زیر شیر آب ابر (اسفنج) می گذاشتند تا صدای آب مزاحم کسی نشود.‏‎[1]‎

‏ ‏


کتابپرتوی از خورشیدصفحه 225

‎ ‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 226

  • )) حجت الاسلام والمسلمین سعید اشراقی؛ واحد خاطرات.