فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

پیرمرد جوان دل و پر نشاط

‏به یاد دارم در یکی از روزهای سال 1359 که از اهواز به تهران آمده بودم خدمت‏‎ ‎‏حضرت امام رسیدم و صحبتهای گله آمیزی را درباره موضوعی مطرح کردم، ایشان به من‏‎ ‎‏فرمودند که: افراد مورد نظرشان را برای تشکیل جلسه خبر کنم، جلسه وسط روز و بدون‏‎ ‎‏سابقه تشکیل شد و پیرمردِ جوان دل و پر نشاط و نیرومند، جلسه را در سن هشتاد‏‎ ‎‏سالگی بدون اظهار خستگی اداره کردند (چون فرمانده کل قوا ایشان بودند، نه فردی که‏‎ ‎‏ما از او شکایت داشتیم) و چون کار برای خدا بود، احساس خستگی نکردند.‏

‏     یکوقتی (احتمالاً در همین جلسه) یکی از روسیاههایی‏‎[1]‎‏ که به غلط وارد صفوف اهل‏‎ ‎‏ایمان شده بود، چیزی گفت که امام در پاسخ او فرمودند: ‏اگر شما نمی خواهید انجام دهید،‎ ‎کنار بروید، من خودم کارها را انجام می دهم و بارها را بر دوش می گیرم.‏ باور نمی کرد امام‏‎ ‎‏اینگونه جوانانه وارد میدان بشوند.‏‎[2]‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

-p231

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 230

  • بنی صدر.
  • )) حضرت آیت الله خامنه ای؛ خاطرات و حکایتها؛ ج4، ص49.