فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

بینش دقیق

‏روزی دو نفر از شاگردان و مشاهیر برای زیارت امام به محل اقامتشان، شهرستان‏‎ ‎‏محلات، آمده بودند، در آن ایام گروه خاصی مطرح بودند که در راس آنها مصدق بود که‏‎ ‎‏توجه مردم را به خود جلب کرده بود و آنها می پنداشتند که ضد امپریالیسم و ضد رژیم‏

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 257
‏کسی است که وابسته به آنان باشد. آن روز امام سخنی در رد آن گروه بیان فرمودند، آن‏‎ ‎‏آقایان گفتند: از شما بعید است که بر علیه این جمعیتی که چنین و چنان هستند صحبت‏‎ ‎‏کنید، اینان مردمی وطن دوست و انقلابی هستند؛ ولی امام که این چهره های دروغین را از‏‎ ‎‏آن دوران می شناختند و انحراف آنها برای امام نمایان بود، علی رغم دفاع آن آقایان و‏‎ ‎‏بسیاری از مردم که ندانسته آنها را مورد ستایش قرار می دادند، امام آنها را رد می کردند،‏‎ ‎‏و در هر صورت گذشت زمان بصیرت و بینش امام را برای آن آقایان روشن ساخت.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 258

  • )) آیت الله محمدرضا توسلی؛ پاسدار اسلام؛ ش12، ص55.