کتاب نکاح

قسم اول

قسم اول: ‏آنهایی که مشترک است بین زن و مرد یعنی اگر زن مبتلا به آن‏‎ ‎‏عیب باشد مرد می تواند عقد را بهم بزند و فسخ کند، و اگر مرد مبتلا به آن باشد‏‎ ‎‏زن می تواند این کار را بکند. ‏اول:‏ جنون و دیوانگی و فرقی نیست بین آنکه جنون‏‎ ‎‏همیشگی باشد و یا اینکه گاهی انسان به آن مبتلا شود چنانچه فرقی نیست بین‏‎ ‎‏آنکه ازدواج دائم باشد یا منقطع یعنی صیغه.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 373