فصل دوم / خاطرات هاشم امانی

حمله شعبان جعفری به منزل دکتر مصدق

‏یک بار در 9 آذر‏‎[2]‎‏ شعبان جعفری به خانه ‌دکتر مصدق حمله کرد و قصد داشت که او ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 61
‏را به قتل برساند تا وضع جدیدی به وجود بیاید؛ شاه گفته بود: می ‌خواهم از مملکت ‏‎ ‎‏بروم. عده‌ ای را جمع کردند و پیش شاه رفتند؛ چند روحانی هم با آن‌ ها بودند. آن جا‏‎ ‎‏اظهار کردند که ما اجازه نمی ‌دهیم شما از ایران بروید. این جا بود که مردم وحشت ‏‎ ‎‏فوق العاده ‌ای احساس کردند و نگران اتفاقات آینده شدند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 62

  • . نهم اسفند 1331 درست است.