امام و انقلاب اسلامی

استقامت امام

استقامت امام

‏ایشان آن روزی که در نجف بودند، گفتند: «شاه باید برود». پاریس بودند، گفتند: «شاه‏‎ ‎‏باید برود و جمهوری اسلامی تشکیل شود»؛ و تا آخر ایستادند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 46

  • . همان ؛ ج 6، ص 263.