ابعاد گوناگون شخصیت امام

مایل نبودند مطرح شوند

مایل نبودند مطرح شوند

‏امام به هیچ وجه مایل نبودند که مطرح شوند و ما از ته دلمان راضی نبودیم. چرا امام‏‎ ‎‏اینطور می کنند؟ مثلاً برای رساله خیلی به ایشان اصرار می کردیم، ولی امام راضی‏‎ ‎‏نمی شدند. می گفتند: «رساله خیلی هست.»‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 248

  • . بنیاد انقلاب اسلامی، فصلنامه یاد؛ ش 8، پائیز 1366، ص 44.