امام و فقدان یاران انقلاب

تأیید جامع امام از شهید مطهری

تأیید جامع امام از شهید مطهری 

‏این جمله عظیم امام که فرمودند: «تمام آثار ایشان (شهید مطهری) را بلااستثناء تأیید‏‎ ‎‏می کنم» خیلی بزرگ است. تحقیقاً این طور نیست که امام، همه آثار ایشان را خوانده‏‎ ‎‏باشند، چون معلوم است که اینقدر فرصت نداشتند؛ ولی از شناختی که از مرحوم‏‎ ‎‏مطهری داشتند و اطلاعی که از شخصیت و فکر ایشان داشتند، این مقدار برای امام‏‎ ‎‏اطمینان حاصل می شود که پای نوشته های خوانده نشده مرحوم مطهری را هم امضا‏‎ ‎‏بگذارند و این مقام بسیار بلندی لازم دارد.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 293

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 2، صص 165ـ166.