محمد نبی رودکی

تاثیر عشق متقابل امام و رزمندگان در جبهه ‌ها

‏در ملاقات عمومی در حسینیه جماران که اقشار مختلف مردم بودند، به‏‎ ‎‏همراهی تعدادی از فرماندهان به حضور حضرت امام رسیدیم. حضرت امام‏‎ ‎‏بیانات مبسوطی دربارۀ دفاع مقدس و مسائل جنگ ابراز داشتند. این‏‎ ‎‏خاطرات از محبت و مودت حضرت امام به سربازان خودشان و پیشکسوتان‏‎ ‎

کتابامام و دفاع مقدسصفحه 25
‏جنگ و شهادت انباشته است و نیز بیانگر آن علاقه و عشق وافری است که‏‎ ‎‏رزمندگان به امام داشتند که در یک جا تلاقی پیدا می کرد و انسان می دید که‏‎ ‎‏بخشی از روحیات محبوب خودش را چطور دارد عملاً بروز می دهد.‏‎ ‎‏خلاصه حضرت امام برای رزمندگان خیلی ارزش قائل بودند.‏

کتابامام و دفاع مقدسصفحه 26