رحیم صفوی

ضرورت ادامه عملیات در داخل خاک عراق

‏ بعد از آزادسازی خرمشهر، برای ادامه عملیات نظرات مختلفی مطرح‏‎ ‎

کتابامام و دفاع مقدسصفحه 48
‏می شد. نظامیان استدلال می کردند که در این شرایط، دفاع کامل نشده و عراق‏‎ ‎‏از طرف دیگرِ اروند به راحتی و حتی با خمپاره می تواند شهرهای ما را بزند و‏‎ ‎‏از طرفی ارتش عراق همواره آماده است و در صورت ترخیص نیروهای ما که‏‎ ‎‏عمدتاً بسیجیها و نیروهای مردمی هستند، باز هم بعید نیست که حمله دیگری‏‎ ‎‏را شروع کند. از جانب دیگر برخی دولتمردان عدم پایبندی عراق به‏‎ ‎‏قراردادهای بین المللی و از جمله قرارداد 1975 را دلیل ضرورت ادامه‏‎ ‎‏عملیات در خاک عراق را مطرح می کردند که خلاصه با فرمان امام عملیات‏‎ ‎‏رمضان در خاک عراق انجام شد و حتی حضرت امام برای مردم عراق و‏‎ ‎‏استقبال از رزمندگان اسلام پیام مفصلی صادر کردند.‏

کتابامام و دفاع مقدسصفحه 49