انتظامات جشن آزادی امام در 1343

‏آیا شما در جشنی که به مناسبت آزادی امام برگزار شد نقشی ‏‎ ‎‏داشتید؟‏

‏ بله، من جزو 100 نفری بودم که به عنوان مامورین ویژه انتظامات ‏‎ ‎‏آن جا‏‎ ‎‏برگزیده شدند. چون آن جشن حساسیتهایی در قم و بیوت دیگر ‏‎ ‎‏مراجع برانگیخته بود و بعضی حسادتهاو قومی گری ها وجود داشت، این ‏‎ ‎‏شائبه به وجود آمد که خدای ناکرده از سوی مخالفان واکنشهایی صورت ‏‎ ‎‏گیرد. بنابراین جمعیتی را انتخاب کردند که انتظامات آن جشن را بر ‏‎ ‎‏عهده بگیرند و من هم یکی از افرادی بودم که در آن جشن شرکت ‏‎ ‎‏داشتم.‏

‏ شما چه زمانی و به دست چه کسی ملبس شدید؟‏

‏ در دوران تبعید امام به ترکیه در قم ملبس شدم. مراسم ‏‎ ‎‏عمامه گذاری هم در منزل جناب آقای هاشمی رفسنجانی بود و جمعی از ‏‎ ‎‏اساتید و بزرگان حوزه حضور داشتند منجمله مرحوم آقای حایری یزدی ‏‎ ‎‏(حاج شیخ مرتضی)، مرحوم آقای فکور، مرحوم شهید باهنر و جمعی از ‏‎ ‎‏دوستان و همدرسان آن ایام منجمله جناب آقای دکتر سید محمّد ‏‎ ‎‏خاتمی.‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 58