الاجتهاد و التقلید

C:\Users\Archive9\Downloads\thumbnailDraw (14).jpg

‏ ‏

‏بحث اجتهاد و تقلید نیز از مباحث تکمیلی و مهم علم اصول فقه است. حضرت امام خمینی (س) در این رسالۀ اجتهادی آرای خود را مستدلاً ارائه نموده است. تاریخ تألیف آن، 1370 هجری قمری (1330 شمسی) است. این اثر در سال 1376 ه. ش. از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) به چاپ رسیده است‏‎.‎

‏ ‏

‏ ‏‏ برای نمایش کتاب ‏‏ ‏‎ ‎‏اینجا‎ ‎‏را کلیک کنید ‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 0