احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی

دستور خواندن عقد دائم

مساله 2368ـ‏ اگر صیغۀ عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید:‏‎ ‎زَوَّجتُکَ نَفسِی عَلَی الصَّداقِ المَعلُومِ ‏(یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معین‏‎ ‎‏شده) پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: ‏قَبِلتُ التَّزویجَ‏ (یعنی قبول کردم ازدواج را)‏‎ ‎‏عقد صحیح است و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغۀ عقد را بخواند‏‎ ‎‏چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: ‏زَوَّجتُ مُوکِّلَتِی‎ ‎فاطِمَةَ مُوَکِّلَکَ اَحمَدَ عَلَی الصَّداقِ المَعلُوم،‏ پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: ‏قَبِلتُ‎ ‎لِمُوکِّلی اَحمَدَ عَلَی الصَّداقِ ‏صحیح می باشد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 375