فصل هشتم : خاطرات حجت ‌الاسلام و المسلمین سید هادی موسوی

مبارزه با یاس

‏یکی از مشکلات ما در نجف کمبود نیروی انسانی برای مبارزه بود زیرا حوزه نجف در ‏‎ ‎‏یاس و نا امیدی به سر می‌برد. اما حضرت امام به طور مکرر می‌فرمودند: یاس از جنود ‏‎ ‎‏شیطان است.‏‎[1]‎‏ حتی ایشان بعد از پیروزی انقلاب نیز به این مساله اشاره می‌کردند و ‏‎ ‎‏به نظر بنده این تاکید ریشه در وضع حوزه نجف داشت. آقایان نجف اعتقاد داشتند که ‏‎ ‎‏هیچ کاری نمی‌شود کرد و نتیجه تمامی تلاش‌ها منتهی به «عِرض خود می‌بری و ‏‎ ‎‏زحمت ما می‌داری» خواهد شد.‏

خاطرات سال های نجـفج. 2صفحه 188

  • . صحیفه امام؛ ج 9، ص 412.