فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

اهتمام در کسب خبر

‏حضرت امام در به دست آوردن اخبار حتی از رادیوهای بیگانه اهتمام داشتند تا جایی که‏‎ ‎‏اگر قبل از اذان صبح و بعد از مناجات و راز و نیازهای شبانه و نماز شب، وقتی باقی‏‎ ‎‏می ماند که می توانستند از بولتنهای خبری مختلف استفاده کنند، این کار را می کردند،‏‎ ‎‏حتی سه روز پس از عمل جراحی که حال حضرت امام رو به بهبودی گذاشته بود دستور‏‎ ‎‏دادند تلویزیون بیاورند تا از آن استفاده کنند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 277

  • )) حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر آشتیانی؛ همان.