وکالت در بیع

وکالت در بیع

[سؤال 7021]‏ ‏ ‏ 3512‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور مبارک مجاهد اعظم حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏به شرف عرض عالی می رساند: شخصی ملکی را وکالتی خریداری نمود، ملک‏‎ ‎‏مزبور بدهی داشته که قرار بود او به طور تدریجی با اقساط، بدهی ملک را بپردازد.‏‎ ‎‏وکیل فوت کرد وکالت شرعاً باطل می شود، آیا موکل که در قید حیات است می تواند‏‎ ‎‏این معامله را به هم بزند؛ یعنی وکالتی را که داده فسخ نماید و پولی که قبلاً پرداخت‏‎ ‎‏نموده، دریافت نماید یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر وکیل معامله مورد وکالت را انجام داده؛ موکل بدون داشتن یکی از خیارات حق ندارد معامله را فسخ کند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 81