کتاب طهارت

برگزاری مراسم دعا در قبرستان

برگزاری مراسم دعا در قبرستان

[سؤال 684] ----> 680

‏2. اگر شب به شهیدآباد برویم و روی قبر شهدا دعای توسل یا زیارت عاشورا و‏‎ ‎‏غیره بخوانیم؛ آیا اشکال دارد؟ اگر فاتحه بخوانیم چطور است؟ ‏

بسمه تعالی، جایز است. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 303