کتاب طهارت

راه رفتن روی قبور

راه رفتن روی قبور

[سؤال 685] ----> 1098

‏2. راه رفتن بر روی قبر مرده چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، مکروه است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 303