کتاب طهارت

کیفیت تیمم مقطوع الید و عاجز

کیفیت تیمم مقطوع الید و عاجز

[سؤال 740] 334

 ‏بسمه تعالی‏

‏حضور مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏به استحضار عالی می رساند: بنده بر اثر کوه افتادگی دست چپم را از دست داده ام.‏‎ ‎‏به علت بی نمازی دربارۀ وضو و تیمم گرفتن برای بنده راه چاره ای بگویید. بنده خیلی‏‎ ‎‏استدعا کرده ام، ولی جواب صحیح نشنیده ام. دستم به مجتهد نرسیده که استدعا کنم؛‏‎ ‎‏حالا مستمندانه دستم را به دامن امام انداختم که برای بنده راه چاره ای بگویید. از‏‎ ‎‏خداوند تعالی خواستاریم عمر امام را هرچه طولانی تر نماید. دعاگو هستم.‏

بسمه تعالی، می توانید وضو بگیرید و اگر دست چپ به کلی از بین رفته، فقط صورت و دست راست را بشویید و مسح سر و پاها را با دست راست بکنید و در موردی که وظیفۀ شما تیمم باشد، دست راست را به زمین بزنید و پیشانی را با آن مسح کنید و پشت دست راست را به زمین بکشید. بلی اگر از ذراع دست چپ باقی است، باید با آن به جای کف دست تیمم کنید.

[سؤال 741] ----> 122

‏5. طریقه گرفتن تیمم در جاهایی که لازم باشد را بنویسید و آیا می توان یک نفر با‏‎ ‎‏یک دستش با من همکاری کند و من را تیمم دهد؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 331
بسمه تعالی، در فرض مسأله، تیمم با دست سالم و باقی ذراع دست دیگر انجام می شود.

[سؤال 742] 335

 ‏بسمه تعالی‏

‏حضور محترم مرجع تقلید و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی‏‎ ‎‏سَلامٌ عَلَیْکُم بِما صَبَرْتُم فَنِعْمَ عُقْبَی الدّار‏‏ . سؤالات ذیل استفتا می شود:‏

‏1. برادری که هر دو دستش از آرنج قطع شده و موضع وضوی او نیست، حکم‏‎ ‎‏وضو و تیمم او چگونه است؟‏

بسمه تعالی، شستن دست در وضو، و ضرب و مسح دست در تیمم ساقط است، و بقیه واجبات وضو یا تیمم را باید انجام داد. و اگر خود او نمی تواند، باید از کسی بخواهد؛ ولو با اجرت که او را کمک کند.

[سؤال 743]

‏2. برادری که هر دو دستش از کتف و بالا قطع شده و اصلاً دست ندارد در همین‏‎ ‎‏مسأله چگونه است؟‏

بسمه تعالی، حکم در مسأله قبل ذکر شد.

[سؤال 744]

‏3. برادری که دست های او یا یکی از آن ها از مچ قطع شده، وظیفۀ وضو و تیمم‏‎ ‎‏چگونه است؟‏

بسمه تعالی، آنچه از مرفق به پایین باقی مانده، باید در وضو شسته شود و در تیمم ذراع را به زمین بزند و مسح را انجام دهد.

‏4. شخصی که در جهاد سازندگی جهت رانندگی با کامیون های سنگین استخدام شده و معمولاً‏‎ ‎‏کمتر  از  مسافت شرعی یعنی 24 کیلومتر رفت و آمد می کند و گاه نیز به عنوان مأموریت به‏‎ ‎‏مسافرت  می رود؛ آیا جزو کسانی است که شغل آن ها سفر است؟ همچنین اگر در هر روز بیش‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 332
‏از  مسافت شرعی برود چطور؟‏

بسمه تعالی، در سفر شرعی که به عنوان شغل او است، نماز تمام است.

[سؤال 745] ----> 6903

‏2. تکلیف شرعی وضو و تیمم فردی که فاقد یک دست یا هر دو دست می با