کتاب طهارت

میته

نجاست میته

[سؤال 762] 343

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی‏

‏گوسفندی مرده، گوسفند که حرام شده پشم آن را با دست می کند حتی از مغزی‏‎ ‎‏پوست بیرون می آید آن را لباس درست می کند نماز با آن لباس جایز است یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، پشم گوسفند میته پاک است و نماز با آن اشکال ندارد لیکن در صورت کندن از بدن گوسفند میته اگر زیر پشم که متصل به بدن حیوان است رطوبت دارد باید تطهیر شود.

[سؤال 763] ----> 6228

‏4. پنیری که از مایۀ حیوانی که ذبح شرعی نشده درست می کنند، مثلاً پنیر کرافت و‏‎ ‎‏غیرها، خوردنش شرعاً چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین به ملاقات پنیرمایه با جسم میته نباشد اشکال  ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 341
[سؤال 764] 344

 ‏بسمه تعالی‏

‏بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، روحی‏‎ ‎‏لک الفداء، مستدعی است مسائل زیر را جواب صریح مبذول فرمایید:‏

‏1. آیا اجناسی که از کشورهای غیر مسلمان آورده می شوند و جنس آن ها از چرم‏‎ ‎‏می باشد (مانند کفش و پوتین و غیره) پاک هستند و پوشیدن آن ها جایز است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال داده شود که وارد کنندۀ مسلمان احراز تذکیۀ حیوان را کرده پاک است. 

[سؤال 765]

‏2. خوردن کنسرو و گوشت و مرغی که از کشورهای خارجی توسط دولت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران خریداری می شود، جایز می باشد و اشکالی ندارد؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال داده شود که وارد کنندۀ مسلمان احراز تذکیۀ حیوان را کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده است محکوم به حلّیت است.

‏3. آیا مرد مجاز است از پلاتین (طلای سفید) به صورت حلقه یا انگشتر استفاده کند؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 766] 345

 ‏بسمه تعالی‏ ‏22 / 7 / 1361‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ امام خمینی ‏

‏نظر به توجهات خاصه جناب عالی به مسائل جبهه و رزمندگان عزیز ایدهم الله‌‏‎ ‎‏بنصره، برآن شدیم در مورد مسأله ذیل حکم شرع مقدس اسلام را از آن جناب استفتا‏‎ ‎‏نماییم.‏

‏اخیراً ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام به خرید پوتین های چرمی از کشور کره‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 342
‏جنوبی نموده است. با توجه به این که چرم این پوتین ها از حیوانی که ذبح شرعی نشده‏‎ ‎‏می باشد. و پای انسان در این پوتین ها عرق می کند؛ آیا این عرق نجس می باشد؟ و نماز‏‎ ‎‏خواندن در این حال چه حکمی دارد؟ والسلام علیکم ورحمة الله‌ ‏

بسمه تعالی، اگر احتمال بدهند که واردکنندۀ مسلمان احراز تذکیه حیوان را کرده و آن را در دسترس قرار داده، محکوم به طهارت است.

[سؤال 767] 346

 ‏بسمه تعالی‏

‏شایع شده که بعضی از اورکت هایی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می شود در‏‎ ‎‏محل کمربند آن ها مقدار کوچکی چرم مشکی رنگ می باشد که آن از حیوانات نجس‏‎ ‎‏می باشد و امکان پاک شدن برای آن ها نمی باشد و نماز خواندن با آن باطل است که‏‎ ‎‏بعضی ها چرم را به دور انداخته و نمازهای خود را قضا می کنند و عده ای هم قبول‏