کتاب طهارت

لزوم یقین به نجاست

لزوم یقین به نجاست

[سؤال 981] 448

 ‏بسمه تعالی‏ ‏21 / 12 / 1361‏

‏قم، مسئول محترم دفتر امام خمینی، سلام علیکم‏

‏خواهشمند است دو مسألۀ ذیل ما را از امام استفتا فرموده و جواب فرمایید:‏

‏1. آب های گل آلود که در کوچه و خیابان ها از برف ذوب شده یا باران جمع‏‎ ‎‏می شود و ماشین ها به روی آدم می پاشند پاک است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تا یقین به نجاست ندارید محکوم به طهارت است.

‏2. آبی که موقع تخلی (زمانی که انسان مبتلا به یبوست است و بر خود فشار وارد می آورد تا تخلی‏‎ ‎‏نماید) از انسان خارج می شود و شبیه به منی است چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، پاک است.

[سؤال 982] ----> 459

‏2. فرضاً در محیطی هستیم که افرادی کافر هستند که نجس می باشند و هیچ‏‎ ‎‏اعتقادی نیز به پاکی و نجسی ندارند؛ یا در جمعی از مسلمانان هستیم که آشنا به احکام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 437
‏نیستند و یا رعایت پاکی و نجاست را نمی کنند. در این جا چه حکمی قابل اجرا است؟‏‎ ‎‏آیا می شود بنا به عرف، مردم آن جا را پاک دانست؟‏

بسمه تعالی، چیزی را که شک در ملاقات آن با نجس دارید، محکوم به طهارت است.

[سؤال 983] ----> 381

‏4. آیا لباس و شلوار کسی که شب در خواب شیطانی و منی از او خارج شده با‏‎ ‎‏شستن محل منی پاک می شود یا باید تمام لباس یا شلوار را شست وشو دهیم؟‏

بسمه تعالی، شستن همان موضعی که نجس شده کافی است و لازم نیست تمام لباس شسته شود.

[سؤال 984] ----> 4942

‏6. فرد مسلمانی که لباس را اتو می کند و او لباسِ هم مسلمان و هم غیر مسلمان را‏‎ ‎‏اتو می کند، آیا کار او برای ما بلامانع است؟ یعنی اتو کردن لباس ما نزد او اشکالی‏‎ ‎‏ندارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ مگر در صورتی که علم به ملاقات لباس با چیز نجسی، با رطوبت پیدا کنید که در این صورت، محکوم به نجاست است.

[سؤال 985] 449

 ‏بسمه تعالی‏

‏1. خواهشمندم در مورد یقین توضیح دهید و آیا یقین فقط به دیدن است؟ مثلاً‏‎ ‎‏کسی که کور است چطور می تواند در مورد نجسی و پاکی چیزی یقین کند؟‏

بسمه تعالی، به غیر دیدن هم ممکن است یقین حاصل شود و تا یقین حاصل نکرده اجتناب لازم نیست.

‏2. در مسأله 183 توضیح المسائل آمده است که سنگ، پاک کننده می باشد؛ آیا موزاییک هم شرایط‏‎ ‎‏سنگ را دارد یا نه؟ لطفاً توضیح دهید؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 438
بسمه تعالی، حکم زمین را دارد.

‏3. اگر دست من تا آرنج، نجس و یا متنجس باشد و من تا مچ دست خود را آب بکشم و دستم را از آب‏‎ ‎‏در آورده، به طرف پایین نگه دارم (با توجه به خط ارتباط بین خشکی و تری) آیا از مچ دستم به پایین،‏‎ ‎‏پاک است یا نجس؟‏

بسمه تعالی، پاک شده است.

‏4. آیا گِل خیابان بعد از بند آمدن باران نجس است یا پاک؟‏

بسمه تعالی، پاک است.

[سؤال 986]

‏5. شخصی که خون را نجس نداند و به نجس و پاکی معتقد نباشد و عملاً هم‏‎ ‎‏تطهیر را