کتاب طهارت

احکام ظرف ‏ها

احکام ظرف ها

[سؤال 1064] ----> 541

‏2. استفاده از قلم خودکار و خودنویس طلا و نقره چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 1065] ----> 818

‏6. از ظرف نقره اگر خوراکی برداریم به نیت خارج کردن، لازم است در ظرف‏‎ ‎‏دیگر گذاشته سپس میل کنیم؟‏

بسمه تعالی، در ظرف دیگر بریزید پس از آن استعمال کنید.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 471